as

Celena B1 (ABOOTT Cell Dyn 3700 Full Option)

” فن آوری توانمند، اعتماد ثابت شده “

– رتبه اول هماتولوژی
– رتبه دوم IVD جهان
– مورد تایید US FDA
– مجوز وزارت بهداشت
– ساخت آمریکا
– ۳۰ پارامترa9،CBCپارت دیف+ ۱۱ منحنی
– ۲ پارامتر رتیک+ ۴منحنی
– تمام اتوماتیک
– تحت ویندوز ۸  با امکانات ارتباطی مدرن

Celena D1 (Abbott (ABOOT Cell Dyn 3700 Full Option)

cd 3700

شمارنده سلولی خون شناسی CELL-DYN® ۳۷۰۰ توانایی تشخیصی پیشرفته را در اختیار آزمایشگاه های بالینی قرار می دهد. این سیستم، ارزیابی های هم زمان را با استفاده از اصول امپدانس و لیزر بر روی گلبول های سفید انجام داده و طوری طراحی شده که حتی در مواقع وجود نمونه های مشکل دار، پاسخ های صحیح را ارائه دهد. این قابلیت با دقت بهتر، تکرار کمتر و تعداد بیشتر گزارش نتایج بیماران، همراه است.
سیستم تمام خودکار شمارنده سلولی CELL-DYN® ۳۷۰۰ به دو صورت عملکرد بار گذاری نمونه تکی یا سیستم نمونه بسته ساماندهی گردیده است. این دستگاه توانایی انجام آزمایش شمارش کامل خونی (CBC ) بیست و سه پارامتری و به تعداد ۹۰ نمونه در یک ساعت را دارد.

فن آوری چند گانه شمارنده سلولی خون شناسی ® CELL-DYN یکی از پیشرفته ترین سیستم های شمارش سلولی قابل دسترسی است. این فن آوری ها، باعث اطمینان از انجام قدرتمند و موثر آزمایش ها در حال حاضر و آینده می گردد.

فن آوری پیشرفته، احتمال قدیمی شدن را کاهش می دهد

فن آوری چند گانه شمارنده سلولی خون شناسی ® CELL-DYN یکی از پیشرفته ترین سیستم های شمارش سلولی قابل دسترسی است. این فن آوری ها، باعث اطمینان از انجام قدرتمند و موثر آزمایش ها در حال حاضر و آینده می گردد.
p1

فن آوری افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه ( M.A.P.S.S.™ )
این فن آوری، امکان افتراق سلول ها را بدون دخالت گلبول های قرمز هسته دار، پلاکت های مجتمع شده و ذرات مزاحم فراهم می کند. سیستم انحصاری بازبینی گلبول های سفید، حضور سلول های پاره شده در اثر تغییرات اسمولاریته را به کاربر هشدار می دهد. همچنین این سیستم، هشدار خاصی را در ارتباط با انواع سلول های پیدا شده در لوکمی لنفوسیتیک مزمن و سایر بدخیمی های لنفوئیدی به اطلاع می رساند.

p2
افزایش وضوح، افزایش دهنده امکان خطی بودن نتایج شمارش لکوسیت ها
معرف sheath شمارنده سلولی CELL-DYN® ۳۷۰۰ ، قادر به حذف ذرات مزاحم در هنگام شمارش نوری گلبول های سفید است. این روند کاری اجازه می دهد تا پرتوهای لیزر نئون- هلیوم، حتی در نمونه های دارای تعداد لکوسیت فوق العاده کم، شمارش گلبول های سفید را با دقت انجام دهند.

p3

اعتبار سنجی داخلی= تشخیص عالی
اعتبار سنجی داخلی شمارش نوری گلبول های سفید ( WOC ) و شمارش امپدانسی گلبول های سفید ( WIC ) باعث اطمینان از گزارش مرتب شمارش گلبول های سفید، حتی در نمونه های غیر طبیعی می گردد.

p4
برنامه کاری گلبول های قرمز مقاوم
با استفاده از معرف دترجنت لیز کننده و انتخاب برنامه کاری اختصاصی گلبول های قرمز مقاوم (Resistant RBC mode )، تداخل ایجاد شده توسط گلبول های قرمز مقاوم به لیز شدن، کاهش می یابد. این خصوصیت به علت کاهش نیاز برای شمارش تائیدی دستی، باعث صرفه جویی وقت کاربر می گردد.

مدیریت کنترل کیفی
بیست فایل کنترل کیفی ( شامل ۱۲۰ نکته در هر فایل ) با خلاصه آمار و نمودارهای Levey-Jennings قابل دسترس می باشد. همچنین میانگین نتایج و قوانین بهینه شده Westgard® برای بازبینی مرتب سیستم که شامل پارامترهای افتراقی هم می شود، در دسترس است.

p5
روند کاری اتوماتیک
سیستم انتخابی ۱۰۰ جایگاهی بارگذاری نمونه، از مکانیسم حساس به لوله بهره می برد که سبب می شود بیشترین اشکال لوله های نمونه گیری، قابل پذیرش توسط شمارنده باشند. در نقطه مکش نمونه، بارکد ها قرائت شده و نمونه ی خونی از لوله های آزمایش برداشته می شود. نتایج آزمایش ها با فهرست کاری مطابقت داده شده تا گزارش کاملی ارائه گردد.

ارزیابی رتیکولوسیت ها به همراه گزارش رتیکولوسیت های نابالغ (IRF )

آزمایشگاه ها همیشه خواستار روش خودکار شمارش رتیکولوسیت ها بوده اند. اساس مورد استفاده برای ارزیابی رتیکولوسیت ها توسط شرکت Abbott، فن آوری رنگ آمیزی فوق حیاتی است که توسط NCCLS / ICSH توصیه شده است. گلبول های قرمز و رتیکولوسیت ها توسط بکارگیری فن آوری افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه ( M.A.P.S.S. ) شمارش، سایز بندی و شناسایی می شوند.

p6 p7p9

 

ارزیابی و افتراق جامع رتیکولوسیت ها

شمارنده سلولی CELL-DYN® ۳۷۰۰ رنگ آمیزی ” نیو متیلن بلو” را برای ارزیابی رتیکولوسیت های نابالغ ( IRF ) بکار می برد. رتیکولوسیت های نابالغ نسبت به رتیکولوسیت های بالغ، دارای RNA بیشتری هستند. از آنجائی که RNA پلی ریبوزومی، رنگ نیومتیلن بلو را جذب می کند، این سلول های غیر بالغ می توانند توسط پراکندگی نور لیزر در زاویه۹۰° شناسایی شوند. نتایج حاصله به صورت گرافیکی به همراه آستانه جداسازی که به وضوح رتیکولوسیت های بالغ و نابالغ را از هم جدا می کند، بر روی صفحه نمایشگر دستگاه دیده می شود.

 

 

 

 

مزایای ارزیابی رتیکولوسیت های نابالغ (IRF ) شامل این موارد است:
–  روش پیشرفته برای افتراق کم خونی ها
–  ارزیابی خودکار فعالیت خون سازی در حین درمان

p10

افتراق سلولی چند بعدی

در شمارنده سلولی CELL-DYN® ۳۷۰۰، فن آوری افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه (M.A.P.S.S.™ ) از برنامه چند مرحله ای و با استفاده از اطلاعات بدست آمده از پراکنش نور برای افتراق گلبول های سفید بهره می برد. چهار ارزیابی پراکنش نوری جداگانه در زوایای ۰° ، ۱۰°، ۹۰° و ۹۰° Depolarized بر روی هر گلبول سفید انجام می شود. فهرستی از تمام سلول ها به همراه ارزیابی های مختص آن ها بدست می آید که List Mode Data Analysis نامیده می شود. بر روی هر نمونه بیش از ۱۰۰۰۰ رخداد ارزیابی شده و برای هر نمونه بیمار ذخیره می گردد.

p11

ویژگی های فن آوری افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه (M.A.P.S.S. ) سبب شناسایی دقیق پنج زیر گروه گلبول های سفید می شود. از آن جایی که گلبول های سفید توسط محلولی رقیق می شود که محافظ گلبول های سفید است، یکپارچگی سلولی پایدار مانده و ارزیابی ها در شرایط دست نخورده صورت می گیرد. حذف عوامل ثابت کننده ( مواد فیکساتیو ) و رنگ ها، احتمال غیر قابل اعتماد بودن روند افتراق سلولی را به وسیله رقت سازی مکرر و عبور از کانال های ویژه رنگ دستگاه، کاهش می دهد.

ویژگی هافن آوری و روش ها
• بکارگیری فن آوری های امپدانس، فلوسایتومتری و افتراق تفکیک چند زاویه ای پراکنش پلاریزه (M.A.P.S.S.™ )
• استفاده از لیزر نئون هلیوم ۵ میلی وات
• بکارگیری اصل تمرکز هیدرودینامیک برای جریان سلولی
• روش های دوگانه شمارش سلولی ( شمارش نوری WOC و شمارش امپدانسی WIC )
• افتراق سلولی گلبول های سفید با استفاده از شمارش نوری( WOC )
– آنالیز پراکندگی سلولی در زوایای ۰° ، ۱۰°، ۹۰° و ۹۰° Depolarized
• ارزیابی شمارش امپدانسی گلبول های سفید ( WIC )
– ارزیابی امپدانسی سلول های هسته دار
• آنالیز اطلاعات تا بیش از ۱۰۰۰۰ سلول برای هر نمونه
• ارزیابی سلول به سلول با شناسایی رنگی
• اندازه گیری هموگلوبین بدون بکارگیری سیانید
• شمارش کامل رتیکولوسیت به همراه ارزیابی تعداد رتیکولوسیت های نابالغ (IRF )
• استفاده از برنامه کاری گلبول های قرمز مقاوم (Resistant RBC mode ) برای لیز گلبول های قرمز مقاوم به لیز سلولی

روند کاری و مکش
• آزمایش شمارش کامل خونی (CBC ) با افتراق خود کار سلولی، ۹۰ نمونه در یک ساعت
– کمتر از ۲۴۰ میکرولیتر ( در روش بسته )
– کمتر از ۱۳۰ میکرولیتر ( در روش باز )
– کمتر از ۳۵۵ میکرولیتر ( در الگوی بارگذاری )

مدیریت داده ها
• کنترل کیفی کامل داخلی
– ۱۲۰ فایل ( ۱۲۰ انتخاب اطلاعات )
– خلاصه آمار و نمودارهای Levey-Jennings
– قوانین وستگارد
• ذخیره سازی ۱۰۰۰۰ نتیجه به همراه نمودارهای گرافیکی
• توانایی بکارگیری فهرست کاری ( ۸۰۰ نمونه )
• محدوده های برنامه ریزی شده گزارش دهی و بیمار
• قرائت بارکد
– Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5
• برنامه کالیبراسیون داخلی
• تشخیص داخلی
دمای محیط کاری
• ۱۵ درجه سانتی گراد ( ۵۹ درجه فارنهایت ) تا ۳۰ درجه سانتی گراد(۸۶ درجه فارنهایت )
رطوبت
• رطوبت نسبی ۱۰% تا ۸۵%
پردازش داده ها
• ریز پردازنده با سرعت بالا
• درایوهای فلاپی و دیسک سخت
• RS232, bi-directional interface
• صفحه نمایشگر رنگی ۱۵” SVGA
• انتخاب زبان های گوناگون: فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی و اسپانیولی
استانداردها و تطابق ایمنی
• UL
• CSA
• IEC 1010
• CE Mark

p12