as

Tag Archives: هیتاچی ژاپن

بررسی آنالایزرهای هیتاچی در ایران (بخش اول)

Hitachi_Rack

این روز ها بازار تبلیغ آنالایزرهای هیتاچی با قیمتها و کیفیت های متمایز گرم است و تفاوت های ناگفته، موجب سرگردانی مخاطبین .

لذا در این یادداشت بدون اصرار به صحت کامل محتوی ، توضیحاتی به عنوان قرینه و به‌منظور نزدیک ساختن اذهان عمومی به واقعیات ، تقدیم می گردد.